เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097604
หมายเลขทรัพยากรi00239835
บาร์โค้ดEDU000002494
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า9 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0