เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098430
หมายเลขทรัพยากรi00238126
บาร์โค้ดEDU000002054
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า12 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม8