เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103448
หมายเลขทรัพยากรi00238104
บาร์โค้ดEDU000002044
ฉบับ6
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า12 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0