เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102138
หมายเลขทรัพยากรi00234725
บาร์โค้ดEDU000001360
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า4 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0