เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00005451
หมายเลขทรัพยากรi00234711
บาร์โค้ดEDU000001354
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า4 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1