เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00012724
หมายเลขทรัพยากรi00234704
บาร์โค้ดEDU000001350
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า4 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1