เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073525
หมายเลขทรัพยากรi00233909
บาร์โค้ดEDU000001307
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า26 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0