เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103679
หมายเลขทรัพยากรi00232332
บาร์โค้ดEDU000001111
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า8 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0