เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103654
หมายเลขทรัพยากรi00232256
บาร์โค้ดEDU000001077
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า6 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0