เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103628
หมายเลขทรัพยากรi00232222
บาร์โค้ดEDU000001066
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า6 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0