เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073525
หมายเลขทรัพยากรi00232651
บาร์โค้ดEDU000001035
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า15 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0