เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073525
หมายเลขทรัพยากรi00232648
บาร์โค้ดEDU000001034
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า15 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0