เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103080
หมายเลขทรัพยากรi00231719
บาร์โค้ดEDU000000968
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า24 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0