เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103096
หมายเลขทรัพยากรi00231884
บาร์โค้ดEDU000000923
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า25 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0