เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00028998
หมายเลขทรัพยากรi00231116
บาร์โค้ดEDU000000696
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า11 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม11