เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00038505
หมายเลขทรัพยากรi00230989
บาร์โค้ดEDU000000636
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า8 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0