เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103096
หมายเลขทรัพยากรi00230889
บาร์โค้ดEDU000000621
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า4 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0