เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026845
หมายเลขทรัพยากรi00230859
บาร์โค้ดEDU000000614
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า3 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0