เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103080
หมายเลขทรัพยากรi00230811
บาร์โค้ดEDU000000586
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า3 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0