เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00028998
หมายเลขทรัพยากรi00230808
บาร์โค้ดEDU000000583
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า2 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1