เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103001
หมายเลขทรัพยากรi00230569
บาร์โค้ดEDU000000488
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า25 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม2