เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027068
หมายเลขทรัพยากรi00230240
บาร์โค้ดEDU000000395
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า18 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0