เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102642
หมายเลขทรัพยากรi00229782
บาร์โค้ดEDU000000355
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า4 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0