เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102074
หมายเลขทรัพยากรi00228469
บาร์โค้ดEDU000000060
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า24 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1