เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102068
หมายเลขทรัพยากรi00228449
บาร์โค้ดEDU000000053
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 912
วันที่นำเข้า24 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0