เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100880
หมายเลขทรัพยากรi00228370
บาร์โค้ดEDU000000030
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุด ED 301
วันที่นำเข้า22 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0