เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111180
หมายเลขทรัพยากรi00253323
บาร์โค้ดC0020324
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า30 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0