เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106590
หมายเลขทรัพยากรi00242030
บาร์โค้ดC0019936
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า21 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0