เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106523
หมายเลขทรัพยากรi00241715
บาร์โค้ดC0019910
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า17 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0