เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106468
หมายเลขทรัพยากรi00241386
บาร์โค้ดC0019901
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า13 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0