เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106420
หมายเลขทรัพยากรi00241266
บาร์โค้ดC0019856
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า10 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0