เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106384
หมายเลขทรัพยากรi00241119
บาร์โค้ดC0019837
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า8 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0