เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106384
หมายเลขทรัพยากรi00241118
บาร์โค้ดC0019836
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า8 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0