เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102857
หมายเลขทรัพยากรi00230244
บาร์โค้ดC0019825
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า18 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0