เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102694
หมายเลขทรัพยากรi00229908
บาร์โค้ดC0019783
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0