เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100023
หมายเลขทรัพยากรi00224663
บาร์โค้ดC0019757
ฉบับ0
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า17 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0