เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099765
หมายเลขทรัพยากรi00224486
บาร์โค้ดC0019732
ฉบับ0
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า12 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0