เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099764
หมายเลขทรัพยากรi00224487
บาร์โค้ดC0019731
ฉบับ0
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า12 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0