เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099762
หมายเลขทรัพยากรi00224488
บาร์โค้ดC0019730
ฉบับ0
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า12 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0