เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099683
หมายเลขทรัพยากรi00224317
บาร์โค้ดC0019722
ฉบับ0
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า11 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0