เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099642
หมายเลขทรัพยากรi00224271
บาร์โค้ดC0019719
ฉบับ0
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า10 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0