เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00091437
หมายเลขทรัพยากรi00183431
บาร์โค้ดC0016223
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1