เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00082403
หมายเลขทรัพยากรi00172230
บาร์โค้ดC0012444
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0