เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00094113
หมายเลขทรัพยากรi00186882
บาร์โค้ดC0010868
ฉบับ8
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0