เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00085507
หมายเลขทรัพยากรi00220804
บาร์โค้ดC0002981
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0