เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056120
หมายเลขทรัพยากรi00120506
บาร์โค้ดB0166306
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บGeneral Book (ภาษาอังกฤษ) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1