เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00013624
หมายเลขทรัพยากรi00031282
บาร์โค้ดB0162745
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0