เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00004685
หมายเลขทรัพยากรi00012858
บาร์โค้ดB0162503
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0