เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074642
หมายเลขทรัพยากรi00158986
บาร์โค้ดB0159738
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม3