เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00071011
หมายเลขทรัพยากรi00151483
บาร์โค้ดB0151731
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บGeneral Book (ภาษาอังกฤษ) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0